Monday, May 25, 2009

‘ఆదికేశవుడి.....

…………నెత్తిన సొడ్డు!'
అయిపోయింది! అక్రమంగా ఆర్జించిన పదవి వూడి పోయింది! కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దవగానే, ఆయన (అవిశ్వాసానికి వ్యతిరేకంగా) ఇచ్చిన ఓటు విలువ సున్నా అయిపోయింది—ఆయన ఇక ‘తసమదీయుడు’ అయిపోయాడు! అందుకే ‘అసమదీయుడు’ భూమా కరుణాకర రెడ్డి మళ్ళీ పీఠం యెక్కుతున్నాడు! తను చెయ్యలేకపోయిన, మధ్యలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ పూర్తి చెయ్యద్దూ? (వీడు నాస్తికుడట—కానీ, పెద్దసారువాడి మత ప్రచారానికి దోహదం చేశాడు శ్రీ గిరి మీద! ఇంకా యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కొండపైకి నిషేధిత ‘అన్నీ’ తీసుకెళుతుంటే అడ్డుకున్నవాళ్ళ మీద తన ప్రతాపం చూపించాడు!) పనిలో పనిగా ఈవో రమణాచారి ని కూడా వేటు వేశాడు—వాళ్ళ వుద్యోగులచేతా, ప్రజలతోటీ కాంగ్రెస్ కి వోట్లు వేయించలేదట! (ప్రజారాజ్యానికి వేయించారని అనుమానమేమో—లేకపోతే చిరంజీవి నెగ్గడుగా!) ఇక ఆది కేశవుడి గతి? యేమో—మరో అవకాశం తలుపు తట్టక పోతుందా! చూద్దాం! బై ది బై ‘బంగారు ముష్ఠి’ లో యెంత గిట్టుబాటై వుంటుంది? దాని లెఖ్ఖలు సరిగ్గా అప్పచెపుతున్నాడా?—ఆ శ్రీనివాసునికే యెరుక!

Friday, May 8, 2009

బా బా

బా బా బ్లాక్ షీప్
ఓ పాతికేళ్ళ క్రితమే, ఆత్మలింగం పుట్టిస్తూ, దూరదర్శన్ కెమేరా ‘కన్ను’ కి నగ్నంగా పట్టుబడిన శ్రీ సత్య సాయి బాబా, అప్పటినించీ పబ్లిక్ గా మేజిక్కులు చెయ్యడం మానేశారు—అప్పుడప్పుడు ఓ రాజకీయ నాయకుడికి ఓ గొలుసో, వుంగరమో సృష్టించి ఇవ్వడం తప్ప! నిన్న మన రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ప్రతిభా పాటిల్ ‘సకుటుంబంగా’ పుట్టపర్తి చేరగానే, ‘అత్యంత అత్మీయ స్వాగతం’ లభించిందట! తరవాత, ఓ మంత్రీ, ఇంకెవరో వారిని ‘సాయి కుల్వంత్’ హాలుకి తీసుకువెళితే, అక్కడ ‘గ్రీన్ రూం’ లో బాబా ఓ పాతిక నిమిషాలు ‘ప్రత్యేక ఆసీస్సులు’ కురిపించారట ఆ కుటుంబం పై! ఆవిడకి గొలుసులూ, వుంగరాలూ ఇచ్చిన దాఖలాల్లేవు! రాష్త్రం ఓ స్త్రీ అయితే, దానికి ఓ రాష్త్రపతి వుంటాడు. మరి ఓ స్త్రీ రాష్త్రపతి పదవికి యెన్నికైతే, ఆమెని యేమనాలి? రాష్ట్ర పత్ని అనొచ్చా? కూడదు! యెందుకంటే, ఒక స్త్రీకి మరో స్త్రీ పతిగాని, పత్ని గానీ అవడానికి చాన్స్ లేదు! ఇంకేమనాలీ? రాష్ట్ర ‘సవితి’ అంటే? అదీ తప్పే! రాష్ట్ర సోదరి అంటే? మరీ చిన్న పిల్ల అయిపోతుంది! (రాష్ట్ర పురుషులందరికీ) పోనీ రాష్ట్ర మాత అంటే? మొగ రాష్ట్రపతిని రాష్ట్ర పిత అనాలి! రాష్ట్ర దొడ్డమ్మ అంటే? ఇదేదో బాగున్నట్టుంది! చూడండి! మనలో మాట—రాష్ట్ర మాతా లాగే, మన ఆంధ్ర మాత అనుకుంటే, ఆ గౌరవం యెవరికి దక్కుతుంది? (హిందీలో రాష్ట్ర అంటే దేశ అని, తెలుగులో రాష్ట్ర అంటే మన రాష్ట్ర అనీ అర్ధం) ఇంకెవరికి—గోంగూరకి తప్ప! (మన ఆచార్య పింగళి గారన్నట్టు) గోంగూర రాష్ట్ర మాత అయితే, బచ్చలి కూర మన రాష్ట్ర దొడ్డమ్మ! తోటకూర మన రాష్ట్ర పెద్ద పిన్ని! మెంతికూర మన రాష్ట్ర చిన్న దొడ్డమ్మ! చుక్క కూరా, పొన్నగంటికూరా మొదలైనవి చిన్న పిన్నులు! యెలా వుంది?